டர்னிப்ஸை எவ்வளவு நேரம் சமைக்க வேண்டும்மேலும் வாசிக்க ...